Van veranderen naar transformeren

In de afgelopen jaren is verandering zelf veranderd. Niet meer eenmalig of uniek, maar een voortdurend proces van transformatie. Soms gedreven door snelle technologische ontwikkelingen, soms door belangrijke maatschappelijke veranderingen.

Om als medewerker, manager of bestuurder in het publieke domein blijvend bij te dragen aan oplossingen voor complexe vraagstukken, heb je meer nodig dan vakkennis. Het vermogen om verschillende doelen en belangen te verbinden, om buiten gebaande paden te zoeken naar oplossingen en anderen daarin mee te krijgen. Om scherp te analyseren wat er gebeurt en waarom. Om complexiteit en onzekerheid te omarmen. Die kennis en vaardigheden scherp je aan in de Opleidingen, Masterclasses en Dialoogtafels van de Transformatie Academie.

De Transformatie Academie biedt:

Maatwerk is bij ons de standaard, omdat we uitgaan van wat nu urgent of belangrijk is voor deelnemers. Leren doen we samen, van én met elkaar. Welke aanvulling op je gereedschapskist heb jij nodig?

De Transformatie Academie:

Deelt haar visie op transformeren

met professionals, (koepel)organisaties en samenwerkingsverbanden in de publieke sector

Faciliteert leernetwerken

en kenniskringen voor professionals van verschillende organisaties in het publieke domein, die praktisch aan de slag willen met concrete vraagstukken

Ontwikkelt Organisatie opleidingen

voor specifieke transformatietrajecten van (koepel) organisaties in de publieke sector

Biedt een veilige omgeving

om te leren en experimenteren met nieuw gedrag, nieuwe vaardigheden, instrumenten en samenwerkingpartners

Leert je transformeren

in verschillende open opleidingen voor professionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Heeft een uniek opleidingsconcept

dat we graag delen met andere non- profit organisaties en opleiders in het publieke domein

De Transformatie Academie is hét opleidingsinstituut voor professionals in het publieke domein