Angela Riddering

De overheid kan beter werken. Met meer vertrouwen in elkaar, en met minder regels.
Op die manier maken we organisaties en systemen die beter werken voor burgers en bedrijven. En is het prettig werken bij de overheid. Ik geniet als mensen met plezier aan het werk zijn, hun talenten benutten voor de opgaven in de maatschappij.

Met oog voor cijfers, resultaten én voor de mensen leid ik programma’s en teams. Vertrouwen creëren, controle durven loslaten en problemen vanuit verschillende perspectieven aanvliegen. Vormgeven aan de andere manier van werken die in opkomst is bij de overheid. “Doen wat nodig is”, “werken volgens de bedoeling”, “de leefwereld volgen”, “responsief werken”. Met meer dan 25 jaar ervaring als manager van staf- en lijndiensten en als projectleider en programmamanager, geef ik je via de Transformatie Academie graag handvatten om op die manier te werken én te sturen.

Terug naar blogs