Organisatie opleidingen

Van leren naar experimenteren

Organisatie specifieke opleidingen zijn trajecten waarin je concreet meters maakt én nieuwe kennis, inzichten en instrumenten aangereikt krijgt. Van probleem naar perspectief dus. Je kunt kiezen voor een traject met je eigen organisatie of een leernetwerk waaraan meerdere organisaties meedoen.


Twee trajecten op maat die doen en leren combineren

Staat je organisatie voor een concrete transformatieopgave? Zoals bijvoorbeeld invoering van de Omgevingswet, (Interbestuurlijke) Samenwerking of het vormgeven van de Regionale Energietransitie? Onze TROTS-trajecten zorgen voor voortgang, verbinding en grip in je organisatie. Wil je samen met professionals uit andere organisaties praktisch aan de slag met concrete vraagstukken? In onze Leernetwerken bieden we kennis, instrumenten en vaardigheden aan rondom een onderwerp naar keuze en werken we samen aan concrete vraagstukken van deelnemers.

 

Download onze opleidingskalender

TROTS-traject

Van probleem naar perspectief: de opbouw van het TROTS-traject bestaat uit een startbijeenkomst, werkateliers naar keuze en een slotbijeenkomst.

  • Voortgang: concreet meters maken met projecten of activiteiten. In werkateliers met gerichte inzet van expertise antwoord krijgen op de vraag Hoe dan? En daar meteen mee aan de slag gaan. Knelpunten en dilemma’s oplossen, knopen doorhakken en resultaten boeken.
  • Verbinding: tussen verschillende betrokkenen binnen en buiten de organisatie, tussen projecten en initiatieven. Tussen het realiseren van (wets)instrumenten en verandering in denken en doen. Tussen wat moet en wat daarnaast ook nog speelt in de organisatie.  Zodat afhankelijkheden in beeld zijn en alle inspanningen samen bijdragen aan het beoogde resultaat.
  • Grip: overzicht en inzicht in voortgang en vraagstukken. In de benodigde afstemming en sturing. Transparante informatievoorziening, zonder onnodige inspanningen. Verantwoorde keuzes kunnen maken in wat samen gaat en wat solo kan. In regie komen; duidelijk richting en voldoende ruimte kunnen geven. Zodat zekerheid ontstaat dat het resultaat op tijd kan worden behaald.

Meer informatie

Leernetwerken

  • Praktisch: de ideale oplossing als je samen met professionals uit andere organisaties praktisch aan de slag wilt met concrete vraagstukken.
  • Modulair: ondersteuningstraject met professionals uit meerdere organisaties rondom een onderwerp naar keuze. Bijvoorbeeld Digitaal werken en sturen, Participatie organiseren, of het Inrichten van leerprogramma’s in je organisatie.
  • Gereedschapskist: we bieden kennis, instrumenten en vaardigheden rondom het onderwerp en leren en werken samen aan concrete vraagstukken van deelnemers.
  • Leren & werken: gezamenlijke startbijeenkomst als entree voor een viertal leer- en werkateliers. In de slotbijeenkomst delen we de resultaten en inzichten en maken we een slotdocument rondom het onderwerp. Bijvoorbeeld een checklist, een handreiking of een stappenplan.
  • Op maat: wat je vraag ook is, in onze Leernetwerken maken wij er (maat)werk van.

Meer informatie