Open opleidingen

Ons open opleidingsaanbod kent drie vormen voor verschillende doelgroepen:

  • Trainingsmodules voor alle professionals
  • Masterclasses voor managers
  • Dialoogtafels met werkbezoek voor bestuurders en directieleden

En is opgebouwd rondom vier thema’s:

  • Digitale Transformatie
  • Publiek-Private Samenwerking
  • Responsief Werken en Sturen
  • Transformatie Vormgeven

Download onze opleidingskalender

Onze Trainingsmodules zijn bedoeld voor alle professionals in het publieke domein. In vier interactieve bijeenkomsten van een dag, werk je samen met anderen aan voor jou actuele vraagstukken op het thema van de trainingsmodule. Het programma ligt op hoofdlijnen vast en wordt in overleg met deelnemers ingevuld.

In onze Masterclasses focussen we op de hoofdlijnen van een thema, het vormgeven van transformatie en de bijbehorende uitdagingen, kansen en dilemma’s op strategisch niveau. De masterclasses duren tweeënhalve dag en zijn bedoeld voor managers uit het publieke domein.

De Dialoogtafels die we organiseren combineren een werkbezoek met een prikkelende discussie rondom een thema én een hapje en drankje op een bijzondere locatie. De dialoogtafels zijn bedoeld voor bestuurders en directieleden uit het publieke domein, die willen sparren over strategische thema’s en actuele ontwikkelingen.