De samenleving komt steeds meer zelf in actie: gaat met duurzaamheid aan de slag, spreekt haar ‘eigen kracht’ aan als het gaat om sociale vraagstukken, organiseert en mobiliseert op allerlei fronten. De complexiteit van die vraagstukken en de veelheid aan partijen die erbij betrokken zijn, maken dat de rol van de overheid verandert. Niet meer altijd in de lead, niet meer alleen aan het stuur. Dat vraagt medewerkers, managers en bestuurders die zich daartoe kunnen verhouden: meer reagerend en faciliterend, als responsieve overheid. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Wat verandert er dan écht? En is Responsief Werken altijd de oplossing?
Op dit thema hebben we ook een interessant opleidingsaanbod voor professionals en bestuurders.


Masterclass Responsief Sturen

Meervoudige perspectieven & Verbindende interactie

Voor leidinggevenden. In de masterclass richten we ons specifiek op de sturings- en borgingsvraagstukken die Responsief Werken met zich meebrengt. Responsief Werken vraagt meer sturing op het proces en reflecteren/leren en om minder sturing op de inhoud. We gaan dieper in op de manier waarop je als leidinggevende je medewerkers kunt helpen de competenties voor Responsief Werken verder te ontwikkelen én op de manier waarop je Responsief Werken introduceert in je organisatie.

Leerresultaat:

 • Je weet wat Responsief Werken inhoudt, voor welke vraagstukken het relevant is en wat het vraagt van medewerkers en managers in de organisatie.
 • Je kunt inschatten in hoeverre de benodigde competenties, sturingsmiddelen en randvoorwaarden aanwezig zijn en bent in staat die te helpen ontwikkelen

Praktische informatie

 • In fysieke vorm: twee trainingsbijeenkomsten van een dag en een afsluitende reflectie en resultaat- bijeenkomst van een dagdeel. In digitale vorm: vijf bijeenkomsten van een dagdeel. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen wordt het programma in fysieke dan wel digitale vorm aangeboden.
 • Maximaal 18 deelnemers
 • € 1.487,50 per deelnemer
 • In aanvulling op de bijeenkomsten omvat de masterclass ook voorbereidings- en verwerkingsopdrachten die worden aangeboden en begeleid via de digitale leeromgeving. Houd rekening met een tot twee dagdelen tijdsbesteding naast de trainingsbijeenkomsten

Programma

 • Trainingsdag 1:
  • Kennismaken en afstemmen programma
  • Relevantie en impact van Responsief Werken
  • Try-out Responsief Sturen
  • Waarderend onderzoeken
  • Inclusieve besluitvorming
 • Trainingsdag 2:
  • Simple rules & sturen op waarden
  • Intervisie en Intercollegiale Consultatie begeleiden
  • Waarderend gesprek
  • Trekkracht van organisatiepatronen
  • Randvoorwaarden voor en borging van Responsief Werken
 • Reflectie & Resultaatbijeenkomst
  • Vragen, uitdagingen en dilemma’s in de huidige organisatie
  • Persoonlijke randvoorwaarden
  • Resultaten masterclass

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op leren van en met elkaar. De bijeenkomsten zijn interactief, de focus ligt op doen en experimenteren. We gebruiken een digitale leeromgeving voor achtergrondinformatie, verdiepende inzichten en aanvullende instrumenten en voor het faciliteren van onderlinge uitwisseling. Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten vormen een aanvulling op de bijeenkomsten en zijn onderdeel van het totale programma. We stemmen het programma af op de kennis, ervaring en specifieke leervragen van deelnemers. Het uiteindelijke programma kan daarom afwijken van de hierboven beschreven uitwerking.

Docenten
Angela Riddering (Hoofddocent), Gézieta van den Belt of Katinka Verschuren (Leercoach)

Inschrijven

Schrijf je nu in via onderstaande knop.

Inschrijven