Complexe vraagstukken zijn niet op te lossen in isolatie. Die vragen samenwerking. Met andere overheden. Met ketenpartners. Met inwoners en organisaties. Informeren is éénrichtingverkeer, communiceren betekent zenden en luisteren. Participatie vraagt om dat los te laten en gezamenlijk weer vast te pakken. Eigenaarschap delen, verantwoordelijk zijn voor een resultaat zonder dat je alle touwtjes in handen hebt. Erop vertrouwen dat de ander een bijdrage levert. Je oorspronkelijke doel kunnen loslaten en een gezamenlijk doel formuleren, waarin belangen samen komen. Participatie vraagt om communicatievaardigheden en om bewust keuzes maken: welke belangen kun je verbinden?
Op dit thema hebben we ook een interessant opleidingsaanbod voor professionals en bestuurders


Masterclass van Participatie tot Publiek-Private Samenwerking

Verbindende interactie en dubbele petten

Voor leidinggevenden. In tweeënhalve dag gaan we in op uitdagingen en vraagstukken rondom de samenwerking tussen overheid, inwoners en organisaties/ondernemers. Daarbij kijken we breder dan alleen het begrip participatie naar de mogelijkheden die samenwerking biedt voor het oplossen van complexe vraagstukken. We focussen op de schijnbare tegenstelling loslaten én in regie blijven en gaan in op het versterken van samenwerking (intern en extern) als managementopgave. Deelnemers hebben de mogelijkheid een keuze te maken uit twee verdiepingsmodules die helpen concrete stappen te zetten op een eigen uitdaging of opdracht.

Leerresultaat:

 • Je bent in staat strategische keuzes te maken ten aanzien van de vorm en inrichting van participatie en samenwerkingstrajecten
 • Je kunt vanuit je managementrol bijdragen aan het versterken van interne en externe samenwerking en het oplossen van samenwerkingsdilemma’s en vraagstukken.

Praktische informatie

 • In fysieke vorm: twee trainingsbijeenkomsten van een dag en een afsluitende reflectie- en resultaatbijeenkomst van een dagdeel. In digitale vorm: vijf bijeenkomsten van een dagdeel. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen wordt het programma in fysieke of digitale vorm aangeboden.
 • Maximaal 18 deelnemers
 • € 1.487,50 per deelnemer
 • Voor trainingsdag twee kun je een keuze maken uit de verdiepingsmodules Samenwerkingsvraagstukken oplossen en Co-creatieprocessen faciliteren. Voor de exacte invulling van deze twee keuzemodules, sluiten we aan bij de wensen en behoeften van deelnemers
 • In aanvulling op de bijeenkomsten omvat de masterclass ook voorbereidings- en verwerkingsopdrachten die worden aangeboden en begeleid via de digitale leeromgeving. Houd rekening met een tot twee dagdelen tijdsbesteding naast de trainingsbijeenkomsten

Programma

 • Trainingsdag 1:
  • Kennismaking met elkaar en het programma
  • Participatie versus samenwerking
  • Keuzes, effecten en consequenties
  • Samenwerkingsmotieven en vormen
  • Afstemmen programma op behoeften en wensen deelnemers
  • Speelveld en belangen verkennen
  • Sleutels voor samenwerking
 • Trainingsdag 2:
  • Samenwerkingsprocessen in stappen
  • Loslaten en in regie zijn, sturing in samenwerkingsprocessen
  • Management als spil tussen de partijen extern en intern; veranderende rollen en verwachtingen
  • Keuzemodule 1: communicatie-, interactie en participatievraagstukken oplossen
  • Keuzemodule 2: co-creatieprocessen organiseren en faciliteren
 • Reflectie & Resultaatbijeenkomst
  • Het versterken van samenwerking als managementopgave
  • Eigen talenten, rol & bijdrage
  • Inzichten & resultaten masterclass

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op leren van en met elkaar. De bijeenkomsten zijn interactief, de focus ligt op doen en experimenteren. We gebruiken een digitale leeromgeving voor achtergrondinformatie, verdiepende inzichten en aanvullende instrumenten en voor het faciliteren van onderlinge uitwisseling. Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten zijn een aanvulling op de bijeenkomsten en onderdeel van het totale programma. We stemmen het programma af op de kennis, ervaring en specifieke leervragen van deelnemers. Het uiteindelijke programma kan daarom afwijken van de hierboven omschreven uitwerking.

Docenten
Katinka Verschuren en Gézieta van den Belt.

Inschrijven

Schrijf je nu in via onderstaande knop.

Inschrijven