Complexe vraagstukken zijn niet op te lossen in isolatie. Die vragen samenwerking. Met andere overheden. Met ketenpartners. Met inwoners en organisaties. Informeren is éénrichtingverkeer, communiceren betekent zenden en luisteren. Participatie vraagt om dat los te laten en gezamenlijk weer vast te pakken. Eigenaarschap delen, verantwoordelijk zijn voor een resultaat zonder dat je alle touwtjes in handen hebt. Erop vertrouwen dat de ander een bijdrage levert. Je oorspronkelijke doel kunnen loslaten en een gezamenlijk doel formuleren, waarin belangen samen komen. Participatie vraagt om communicatievaardigheden en om bewust keuzes maken: welke belangen kun je verbinden?
Op dit thema hebben we ook een interessant opleidingsaanbod voor professionals en leidinggevenden. 


Dialoogtafel Publiek-Private samenwerking & co-creatie

Verbindende interactie en dubbele petten

Resultaat:

Je hebt zicht op de (on)mogelijkheden, keuzes en consequenties van Participatie/Publiek-Private samenwerking en bent in staat om de veranderende rol van de bestuurder daarin vorm te geven

Praktische informatie

  • Bijeenkomst van een dagdeel in de avond
  • Bij fysieke bijeenkomst inclusief diner
  • Maximaal 24 deelnemers
  • € 695,- per deelnemer (fysieke bijeenkomst)

Programma

  • Introductie en kennismaking met tafelgenoten
  • Bijdrage van vooraanstaande sprekers rondom het thema Publiek Private Samenwerking en Co-creatie
  • Tafelgesprekken onder leiding van een facilitator: delen van inzichten, ervaringen, dilemma’s en uitdagingen rondom het thema
  • Plenaire terugkoppeling ideeën/inzichten

Werkwijze

  • De tafelindeling is vrij

Aan elke tafel zit een gastheer/-vrouw die de tafelgesprekken faciliteert en na de bijeenkomst resultaten samenvat in de vorm van een praktische handreiking of checklist rondom het thema