Verdergaande digitalisering heeft blijvende impact op de manier waarop wij met elkaar samenwerken. Zeker is ook dat technologische ontwikkeling vragen en uitdagingen opleveren. Welke technologieën zijn relevant voor mijn organisatie, mijn werkprocessen? Wat vraagt dat van de organisatie? Wanneer is die investering de moeite waard? EN Hoe stuur ik op afstand? Hoe kan ik mensen motiveren die ik alleen nog via een beeldscherm zie? Hoe maak ik dat digitale overleg echt interactief en productief? En hoe zorg ik voor balans en de menselijke maat? Dat vraagt om strategische keuzes, praktische invulling en aanpassingen in de organisatie.
Op dit thema hebben we ook een interessant opleidingsaanbod voor leidinggevenden en bestuurders.


Training Digitale Transformatie

Context gebonden betekenis & Meervoudige perspectieven

Voor alle professionals in het publieke domein. In deze vierdaagse training belichten we verschillende digitale ontwikkelingen en de toepassingsmogelijkheden die ze opleveren voor het publieke domein. We kijken wat de consequenties voor de organisatie zijn als je optimaal gebruik wilt maken van die mogelijkheden en naar de transformatiestrategie die daarvoor nodig is. Op de derde dag maken deelnemers, op basis van eigen interesse en rol, een keuze uit verschillende verdiepingsmodules. 

Leerresultaat

 • Je hebt inzicht in de belangrijkste digitale ontwikkelingen en kunt, vanuit het denken in digitale waarde(n), een vertaalslag maken naar de betekenis van die ontwikkelingen voor je organisatie
 • Je kunt de impact van Digitale Transformatie duiden voor jouw organisatie in termen van beleid, processen, mensen en middelen en bent in staat anderen mee te nemen in deze visie/toekomstscenario’s en om aan te geven welke rol je daar zelf in kunt en wilt spelen
 • Je hebt concrete beelden op de vertaalslag van Digitale Transformatie in de praktijk

Praktische informatie

 • In fysieke vorm: vier trainingsbijeenkomsten van een dag. In digitale vorm: acht bijeenkomsten van een dagdeel. Op dag drie kan een keuze worden gemaakt uit meerdere verdiepingsmodules. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen wordt het programma in fysieke dan wel digitale vorm aangeboden.
 • Maximaal 18 deelnemers
 • € 1.980,- per deelnemer
 • In aanvulling op de bijeenkomsten omvat de training ook voorbereidings- en verwerkingsopdrachten die worden aangeboden en begeleid via de digitale leeromgeving. Houd rekening met twee tot drie dagdelen tijdsbesteding naast de trainingsbijeenkomsten

Programma

 • Trainingsdag 1:
  • Kennismaken en afstemmen programma, inclusief keuzemodules
  • Van denken in digitale normen naar denken in digitale waarden
  • Trends & betekenis
  • Dienstverlening, omnichannel en robotisering
  • Beleid & big data
 • Trainingsdag 2:
  • Uitvoering, beheer & internet of things
  • Publiek-Private samenwerking & data als publieke dienst
  • Planning & control & data gedreven sturen
  • Impactanalyse aan de hand van een werkbezoek:
   mensen, processen/werkwijzen, ICT/middelen
 • Trainingsdag 3: Keuzemodules (2 keuzes)
  • Data & duiding
  • Digitalisering & communicatie
  • Kennismanagement & kennisnetwerken
  • Databeheer & informatieveiligheid
  • ….in overleg met deelnemers zijn evt. aanvullende keuzes mogelijk
 • Trainingsdag 4:
  • Transformatieprocessen & strategieën
  • Rol & bijdrage
  • Presentatie visie, strategie en/of inzichten/resultaten
  • Gezamenlijk instrument of handreiking

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op leren van en met elkaar. De bijeenkomsten zijn interactief, de focus ligt op doen en experimenteren. We gebruiken een digitale leeromgeving voor achtergrondinformatie, verdiepende inzichten en aanvullende instrumenten en voor het faciliteren van onderlinge uitwisseling. Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten vormen een aanvulling op de bijeenkomsten en zijn onderdeel van het totale programma. We sluiten het programma af met individuele presentaties van deelnemers, waarin zij een inzicht of resultaat delen. En met een opdracht waarin deelnemers een gezamenlijk instrument ontwikkelen rondom Digitale Transformatie. Deze twee opdrachten vormen tevens de toetsing op basis waarvan deelnemers hun certificaat ontvangen. We stemmen het programma af op de kennis, ervaring en specifieke leervragen van deelnemers. Het uiteindelijke programma kan daarom afwijken van de hierboven omschreven uitwerking.

Docenten
Jeroen Eijskoot, Jan van Ginkel en Gézieta van den Belt (Leercoach).

Inschrijven

Schrijf je nu in via onderstaande knop.

Inschrijven