De samenleving komt steeds meer zelf in actie: gaat met duurzaamheid aan de slag, spreekt haar ‘eigen kracht’ aan als het gaat om sociale vraagstukken, organiseert en mobiliseert op allerlei fronten. De complexiteit van die vraagstukken en de veelheid aan partijen die erbij betrokken zijn, maken dat de rol van de overheid verandert. Niet meer altijd in de lead, niet meer alleen aan het stuur. Dat vraagt medewerkers, managers en bestuurders die zich daartoe kunnen verhouden: meer reagerend en faciliterend, als responsieve overheid. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Wat verandert er dan écht? En is Responsief Werken altijd de oplossing?
Op dit thema hebben we ook een interessant opleidingsaanbod voor leidinggevenden en bestuurders.


Training Responsief Werken

Gepaste ongehoorzaamheid & Meervoudige perspectieven

Voor alle professionals in het publieke domein. In deze training gaan we hands on aan de slag met concrete praktijkcasussen om je competenties voor Responsief Werken te versterken. We bieden inzicht in en handvatten voor de manier waarop je omgaat met een organisatie waarin Responsief Werken nog relatief nieuw is. Zodat je duidelijk kunt maken wat nodig is in de organisatie én hoe je een bijdrage kunt leveren vanuit jouw rol. Ook/juist als je te maken hebt met management en bestuursstijlen die daar nog niet op zijn afgestemd.

Leerresultaat

 • Je weet wat Responsief Werken inhoudt, wanneer Responsief Werken relevant is en wat dat vraagt van jou en van de organisatie en kunt dit uitleggen aan anderen
 • Je beschikt over de competenties om Responsief te Werken en hebt bewezen dat je die kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk

Praktische informatie

 • In fysieke vorm: vier trainingsbijeenkomsten van een dag in digitale vorm: acht bijeenkomsten van een dagdeel. Afhankelijk van de geldende corona maatregelen wordt het programma in fysieke dan wel digitale vorm aangeboden.
 • Maximaal 18 deelnemers
 • € 1.980,- per deelnemer
 • In aanvulling op de bijeenkomsten omvat de training ook voorbereidings- en verwerkingsopdrachten die worden aangeboden en begeleid via de digitale leeromgeving. Houd rekening met twee tot drie dagdelen tijdsbesteding naast de trainingsbijeenkomsten
 • Ook deze training is responsief van aard: naar aanleiding van de leervragen worden onderdelen breder of smaller ingezet

Programma

 • Trainingsdag 1:
  • Kennismaken met elkaar en het thema
  • Relevantie en impact van Responsief Werken
  • Leervragen en afstemmen programma
  • Try-out Responsief Werken
  • Uitstellen van oordeel
  • Impact van verschillen in waarden, drijfveren en communicatiestijlen
 • Trainingsdag 2:
  • Wisselen van perspectief
  • De kunst van het vragen stellen
  • Samenwerking & interactie vormgeven
  • Creatief denken en creatieve processen
  • Waarderend vernieuwen
  • Design thinking
 • Trainingsdag 3:
  • Casus: Responsief Werken
  • Werkbaar doel & heldere opdracht
  • Randvoorwaarden en knelpunten in de organisatie
  • Draagvlak & weerstand
 • Trainingsdag 4:
  • In gesprek met je opdrachtgever
  • Persoonlijk leiderschap: Beweging in de organisatie, tot waar gaat mijn rol
  • Persoonlijke resultaten training: eindpresentaties
  • Gezamenlijk resultaat training: Handreiking/instrument o.b.v. leerervaringen

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op leren van en met elkaar. De bijeenkomsten zijn interactief, de focus ligt op doen en experimenteren. We gebruiken een digitale leeromgeving voor achtergrondinformatie, verdiepende inzichten en aanvullende instrumenten en voor het faciliteren van onderlinge uitwisseling. Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten vormen een aanvulling op de bijeenkomsten en zijn onderdeel van het totale programma. We sluiten de training af met individuele presentaties van de deelnemers, waarin zij een inzicht of resultaat delen. En met een opdracht waarin de deelnemers een gezamenlijk instrument ontwikkelen rondom Responsief Werken. Deze twee opdrachten vormen tevens de toetsing op basis waarvan deelnemers hun certificaat ontvangen. We stemmen het programma af op de kennis, ervaring en specifieke leervragen van deelnemers. Het uiteindelijke programma kan daarom afwijken van de hierboven omschreven uitwerking.


Docenten

Angela Riddering (Hoofddocent), Gézieta van den Belt of Katinka Verschuren (Leercoach)

Inschrijven

Schrijf je nu in via onderstaande knop.

Inschrijven