Complexe vraagstukken zijn niet op te lossen in isolatie. Die vragen samenwerking. Met andere overheden. Met ketenpartners. Met inwoners en organisaties. Informeren is éénrichtingverkeer, communiceren betekent zenden én luisteren. Participatie vraagt om dat los te laten en gezamenlijk weer vast te pakken. Eigenaarschap delen, verantwoordelijk zijn voor een resultaat zonder dat je alle touwtjes in handen hebt. Erop vertrouwen dat de ander een bijdrage levert. Je oorspronkelijke doel kunnen loslaten en een gezamenlijk doel formuleren, waarin belangen samen komen. Participatie vraagt om communicatievaardigheden en om bewust keuzes maken: welke belangen kun je verbinden?
Op dit thema hebben we ook een interessant opleidingsaanbod voor leidinggevenden en bestuurders

Training van Participatie naar Publiek Private samenwerking

Dubbele petten & verbindende interactie

Voor alle professionals in het publieke domein. In deze vierdaagse training hebben we tijd voor verbreding én verdieping. We gaan in op wat moet en wat kan als het gaat om participatie. En besteden aandacht aan keuzes en consequenties. We bieden handvaten voor het effectief vormgeven van samenwerkingsprocessen. En voor het duiden en oplossen van problemen in de samenwerking en voor de bijzondere combinatie van loslaten en in regie blijven. Na deze vier dagen weet je precies hoe je effectief kunt zijn in verschillende vormen van samenwerking.

Leerresultaat

 • Je hebt scherp wat de vormen, motieven en keuzes zijn in Publiek-Private samenwerking
 • Je bent in staat de belangen van jouw organisatie effectief te verbinden met de belangen van andere mensen en organisaties en om een productief samenwerkingsproces (mee) in te richten en vorm te geven
 • Je bent in staat op een effectieve manier te communiceren en zo tegenstellingen in belangen, conflicten op te lossen of dilemma’s die bij samenwerking ontstaan

Praktische informatie

 • In fysieke vorm: vier trainingsbijeenkomsten van een dag. In digitale vorm: acht bijeenkomsten van een dagdeel. Op dag drie kan twee keer een keuze worden gemaakt uit meerdere verdiepingsmodules. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen wordt het programma in fysieke dan wel digitale vorm aangeboden.
 • Maximaal 18 deelnemers
 • € 1.980,- per deelnemer
 • In aanvulling op de bijeenkomsten bestaat de training ook uit voorbereidings- en verwerkingsopdrachten die worden aangeboden en begeleid via de digitale leeromgeving. Houd rekening met twee tot drie dagdelen tijdsbesteding naast de trainingsbijeenkomsten

Programma

 • Trainingsdag 1:
  • Kennismaken en afstemmen programma op vragen en behoeften
  • Vormen, motieven en keuzes in Publiek-Private samenwerking
  • Sleutels voor samenwerking
  • Speelveld en belangen
 • Trainingsdag 2:
  • Communicatie: de kunst van het vragen stellen, voorkeursstijlen
  • Motivatie: goed verhaal, energie & weerstand
 • Trainingsdag 3:
  • Samenwerkingsprocessen vormgeven; keuzes, rollen, randvoorwaarden
  • Interactieve werkvormen voor samenwerkingsprocessen
  • Sturing & samenwerking
 • Trainingsdag 4:
  • Conflicten en tegenstellingen overbruggen
  • Presentatie verhaal (informeren), aanpak (communiceren), of proces (participeren)
  • Gezamenlijk instrument of handreiking

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op leren van en met elkaar. De bijeenkomsten zijn interactief, de focus ligt op doen en experimenteren. We gebruiken een digitale leeromgeving voor achtergrondinformatie, verdiepende inzichten en aanvullende instrumenten en voor het faciliteren van onderlinge uitwisseling. Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten vormen een aanvulling op de bijeenkomsten en zijn onderdeel van het totale programma. We sluiten het programma af met individuele presentaties van deelnemers waarin zij een inzicht of resultaat delen. En met een opdracht waarin deelnemers een gezamenlijk instrument ontwikkelen rondom Publiek-Private samenwerking. Deze twee opdrachten vormen ook de toetsing op basis waarvan deelnemers hun certificaat ontvangen. We stemmen het programma af op de kennis, ervaring en specifieke leervragen van deelnemers. Het uiteindelijke programma kan daarom afwijken van de hierboven omschreven uitwerking.

Docenten
Katinka Verschuren en Gézieta van den Belt (hoofddocenten).

Inschrijven

Schrijf je nu in via onderstaande knop.

Inschrijven