Open Leernetwerken

Een Leernetwerk brengt mensen bij elkaar rondom een bepaald thema of vanuit een bepaalde rol. In een Leernetwerk volgen deelnemers hun eigen route én leren ze van en met elkaar. De nadruk ligt op het toepassen van inzichten, instrumenten en vaardigheden voor je eigen concrete praktijkvraagstukken. Door de modulaire opzet kun je gemakkelijk kiezen wat voor jou relevant is. Door daarna weer bij elkaar te komen als groep, worden opgedane kennis gedeeld en inzichten verbonden.

Dat levert resultaat op! Niet alleen breder inzetbare kennis opdoen, maar meteen meters maken met wat nu urgent en belangrijk is voor je werk. Plus een netwerk om inspiratie uit te halen, inzichten en ervaringen te delen.

Regelmatig organiseert de Transformatie Academie Open Leernetwerken op aanvraag of in opdracht van anderen. Een deel van deze Leernetwerken is ook toegankelijk voor deelnemers van andere organisaties. Meer informatie over de Open Leernetwerken waaraan je kunt deelnemen vind je hieronder.

Leernetwerk Digitaal werken en sturen

De Covid pandemie en bijbehorende lock down hebben veel impact op de manier waarop we samen werken. Inmiddels hebben we in meerderheid een modus gevonden, met Zoom, Teams en werken vanuit huis. Veel mensen kijken uit naar het moment waarop we weer “gewoon” naar ons werk kunnen. De verwachting is dat na deze crisis de manier waarop we ons werk organiseren blijvend zal veranderen. Gedeeltelijk thuiswerken bijvoorbeeld zal voor veel functies gebruikelijk blijven. Dat roept de vraag op hoe je dat zo goed mogelijk doet, digitaal samenwerken, en hoe je daarop stuurt.

Deze digitale transformatie lijkt misschien klein in vergelijking met wat er technologisch allemaal op je afkomt, maar de impact is groot. De manier waarop we omgaan met digitaal samenwerken vormt een essentiële basis om van digitale ontwikkelingen een succes te maken.

Daarom biedt de Transformatie Academie handvatten voor plezierig én effectief digitaal samenwerken en sturen. Je ontdekt ze in ons Minileernetwerk Digitaal Samenwerken & Sturen. Je ontdekt ze in ons mini leernetwerk Digitaal Samenwerken en Sturen op 5, 6 en 8 juli.

Download het programma hier. Schrijf je hier in.

Week van de Participatie

Het thema Participatie wordt steeds belangrijker binnen de overheid. Ook in de nieuwe Omgevingswet speelt het onderwerp een belangrijke rol. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen bij bestuurders, managers en medewerkers van gemeenten. Het WAT is wel redelijk duidelijk, maar over HOE dan precies zijn nog vele gesprekken te voeren. Medewerkers, managers en bestuurders hebben daarin verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Onderlinge afstemming is daarom belangrijk.

In deze context organiseert VNG Connect de Week van de Participatie. Een modulair programma van werkateliers voor verschillende doelgroepen. Met handvatten voor de beantwoording van de HOEvraag.  Én met een gezamenlijke start- en slotbijeenkomst die bijdraagt aan gezamenlijke taal, gezamenlijke oplossingen en onderlinge afstemming. Bestuurder, Manager of Medewerker bij de gemeente met een rol in het vormgeven van Participatie? Op zoek naar dialoog en handvatten rondom de inrichting van participatie in jouw organisatie? De Week van de Participatie biedt wat je zoekt. Dat weten we zeker, omdat we het programma aanpassen aan de behoeften van onze deelnemers. In de startbijeenkomst inventariseren we jouw vraagstukken en/of dilemma’s. Daarna bepaal je definitief welke werkateliers daar het beste bij aansluiten. Als blijkt dat zaken ontbreken, zorgen wij voor aanvulling. Bijeenkomst gemist? Dan kun je die inhalen in een andere regio. Schrijf je snel in op vngconnect.nl/, want er geldt een maximumaantal deelnemers per werkatelier.