Jeroen Eijskoot

Een echte Rotterdammer. Zet kennis, kunde en beschikbare middelen in om in de praktijk het verschil te kunnen maken. Het liefst in een sociaal-maatschappelijke omgeving om zo dienstbaar te kunnen zijn voor anderen. Een echte optimist en heeft altijd een “plan B en C”.

Mijn ervaring: ruim 20 jaar bij diverse overheidsorganisaties en de financiële sector in het richten en inrichten van Informatiemanagement, functioneel beheer, digitale transitie en gegevensmanagement. Eén van de grondleggers van het vakgebied Functioneel Beheer met een sturende rol in de totstandkoming van BiSL. Mijn passie: een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doelmatigheid van digitalisering, informatie en informatievoorziening in sociaal maatschappelijke vraagstukken. Op dit moment werkzaam bij de gemeente Rotterdam, waar ik me inzet om digitale middelen en technologische innovaties optimaal te benutten in sociaal-maatschappelijke en educatieve opgaven. Daarnaast als vakinhoudelijk trainer verbonden aan de Stichting Transformatie Academie.

Terug naar blogs