Opleidingsconcept voor deelnemers

Drie belangrijke peilers onder ons opleidingsconcept zijn:

  • Concreet en op maat: deelnemers werken in onze opleidingen aan hun eigen praktijkvraagstukken
  • Leren, experimenteren, creëren: deelnemers leren van en met elkaar, van wat goed gaat en van wat in de praktijk niet blijkt te werken. Niet de kennis maar de vaardigheden en de toepassing ervan staan centraal
  • Leren transformeren: onze opleidingen sluiten aan bij concrete vraagstukken én bieden kennis, instrumenten en vaardigheden die breder inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld in het vormgeven van en bijdragen aan andere transformatieprocessen in het publieke domein.

Wat is voor jou urgent én belangrijk?

Kies je bestemming

Uitgangspunt voor onze traning is jouw leerwens. We helpen je antwoorden te vinden op de vraag: hoe kan ik …? Bijstellen mag. Jij hebt het stuur in handen.

Werk aan concrete praktijkvragen

Je leert meer als je dingen uitprobeert. Het liefst op je eigen praktijkvragen. Experimenteren en ervaren wat werkt en wat je nog nodig hebt om verder te komen.

Van Wat naar Hoe dan en Waarmee

Kennis, inzichten, instrumenten en vaardigheden om de vertaalslag te maken van wat er moet gebeuren naar hoe jij dat aan kunt pakken en met wie.

Leren, experimenteren, creëren

Interactief

Leren van en met elkaar. Interactieve werkvormen. Afwisseling en keuzevrijheid. Leren mag ook gewoon een feestje zijn.

Diepgaand

Lastig mag, betekenisvol moet. We stoppen niet bij begrijpen en toepassen. We helpen je om je zaken echt eigen te maken. Zodat je nieuwe toepassingen vindt en inzichten op doet die relevant zijn in jouw praktijk.

Duurzaam

Meer dan van A naar B. Leren is een proces. Dat begint voor de training en wordt ondersteund ver daarna. Wordt onderdeel van een leernetwerk en krijg toegang tot actuele kennis en informatie.

Leren transformeren

Versterk jouw bijdrage …

Niet Wat maar Wie je bent bepaalt de betekenis die je kunt hebben. Samen werken aan vernieuwende oplossingen voor complexe vraagstukken. Denken vanuit impact en betekenis. De Transformatie Academie helpt je op weg met kennis, inzichten, instrumenten en vaardigheden.

… aan de beweging …

Werken vanuit de bedoeling. Onzekerheid omarmen. Denken in mogelijkheden. Geen antwoorden hebben maar vragen stellen. Van leren naar experimenteren. Hoe doe je dat eigenlijk? De Transformatie Academie helpt je ontdekken en omarmen. Vragen stellen en antwoorden vinden.

…. en neem anderen daarin mee

Niet communiceren maar participeren. De steen oppakken om de koers van de rivier te veranderen. Eigenaarschap nemen en delen. Transformeren als proces dat je gezamenlijk vorm en inhoud geeft. De Transformatie Academie biedt vaardigheden en kennis om bewust keuzes te maken.