Wat is transformeren?

Transformatie is geen verandering van A naar B. Transformeren is weten waarom verandering nodig is, kunnen aangeven hoe een betere toekomst eruit kan zien én nog niet weten hoe je daar komt. Dat betekent experimenteren, stappen zetten en kijken of ze in de goede richting leiden. Tijdelijk verankeren en van daaruit verder bewegen. Traditioneel leren gaat over het onthouden, begrijpen en toepassen van bestaande kennis. Transformeren gaat over het ontdekken van nieuwe kennis. Dat is nodig om nieuwe betekenis te geven aan bekende patronen en daardoor andere oplossingen en mogelijkheden te zien. Bij transformeren hoort ook ongemak, het gevoel dat je likt aan schuurpapier.

Van kenmerken naar competenties

Anders denken, anders doen, anders delen, anders sturen.

Download onze visie in pdf vorm

Transformeren is:

Inclusief én exclusief

Iedereen doet mee, ongeacht positie én niet alles wat we doen is transformatie

Gepast ongehoorzaam zijn

Doen wat nodig is in plaats van wat wordt verwacht

Samen én ieder voor zich

We doen het gezamenlijk én iedere individuele bijdrage is belangrijk

Rond én hoekig

Gaat uit van een meervoudige werkelijkheid. Iets kan waar zijn én niet de enige werkelijkheid

Confronteren én verbinden

Verschillen omarmen, de pijn en moeite opzoeken

Borgen door te bewegen

Op tijd vastzetten en stilstaan, maar ook weer loslaten en verdergaan

Politiek neutraal én maatschappelijk gedreven

Niet gebonden aan politieke kleur, wel aan gezamenlijke complexe vragen. Oplossingen zoeken vanuit gelijkwaardigheid en inclusiviteit

Transformeren vraagt:

Onzekerheidsacceptatie

Van leren naar experimenteren

 

Verbindende Interactie

Van informeren naar participeren

 

Persoonlijk leiderschap

Van leiden naar verleiden

 

Flexibele rollen

Van taak naar bijdrage

 

Meervoudig perspectief

Van diepgang naar samenhang

Contextgebonden betekenis

Van data naar duiding

 

Oplossingsgericht denken

Van voorkomen naar mogelijk maken